LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

KASPAR COLLING NIELSEN

Kaspar Colling Nielsen (fødd 1974) er ein dansk forfattar frå København. Han debuterte i 2010 med Mount København, ei samling fortejlingar. For den fekk han Årets Debutantpris i Danmark. Gjennombrotet kom med Den danske borgerkrig 2018-2024, som omhandlar ein økonomisk motivert borgerkrig i Danmark, og som også har fått mykje merksemd i Norge. Romanen Den europeiske våren er ein grotesk og provoserande forteljing om friheit, likskap og samhald i ei nær fremtid: På Lolland i Danmark etablerar ei rekkje internasjonalt anerkjende forskarar og gründere eit nytt samfunn for rike borgarar. Dei vil kombinera det mest idylliske og ettertrakta frå den gamle verda, med dei siste teknologiske nyvinningar: Ein droneovervåka bonderomantikk. I sin siste roman, Frelseren fra Hvidovre (2022), skriv han om eit samfunn som ikkje lenger maktar løyse sine problem, der vulkanutbrot og askeskyer, daude fuglar, økonomiske kriser og aggressive koronamutasjonar herjer, og redninga kan ligge eit anna stad enn ein kanskje ville venta. 

Colling Nielsen sin forfattarskap har vunne mange prisar, og krinsar om filosofiske, eksistensielle og vitskaplege spørsmål. Særskilt spørsmål om vald, opprør, sivilisasjonsundergang og framtidsdystopi, og bøkene har klåre trekk frå både science fiction og satire. Han har utdanning frå Copenhagen Business School, kor han også arbeider som ekstern lektor. Colling Nielsen skriv også manuskript til film og TV. Han besøker Litteratursymposiet for første gong i 2023.
 

Program

KRIG SOM SPEGEL
DOMMEDAG
VI OG TEKNOLOGI

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022
KasparCollingNielsenTerritorium