LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

FREDRIK HAGEN

Fredrik Hagen (fødd 1991) er ein forfattar frå Odda, busett i Bergen.

Han har studert kunsthistorie ved Universitet i Bergen, og seinere ved lærerskolen i Bergen, og disputerte nyleg ved Høyskolen på Vestlandet. 

Han har gjeve ut fire diktsamlingar. Han debuterte skjønnlitterært i 2017 med diktsamlinga Jeg kom plutselig til å slutte å tenke på deg, ei sår og skjør samling som viser kor vanskeleg det er å ta vare på seg sjølv, ikkje minst dei sidene ved oss som er avhengig av andre. Seinare kom Alt er barndom (2018), og Han ligner en måte å sove på (2019). Omriss av åpne hender undersøker korleis det er å vere menneske, i selskap med andre mennesker. Og om korleis det er å freiste halde fast på seg sjølv og dei ein er glad i, i ei tid som alltid går og eit språk som stadig er i endring. 

I vår gjev han ut kortprosa: LA DET BLI / EN ENSOM TID, der han held fram med kartlegginga av det største og det minste i menneske: Vår individuelle forlattheit og vår kollektive samband til, og samvirke med, alt og alle.

Fredrik var initiativtakar til og har vore redaktør for diktfanzina Forsvinningspunkt: ei utgjeving for unge, ukjende og upubliserte poetar. Hagen er medansvarleg og programvert på Lyrikksalong i Boksalongen, Litteraturhuset i Bergen sitt faste poesiprogram, og sit i programrådet til Litteratursymposiet i Odda.  

Program

KRIG SOM SPEGEL
SENTRALBADET POESI
ETTERTID
MUSEUM FOR MORDERE OG REDNINGSMENN

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
BEDRIFTSBESØK: Fredrik Hagen (13.10)
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
DEN NYE VINEN (11.10)
2022
2020
2021
2021
2022
DET STORE I DET SMÅ (08.10)
2022
DETEKTIMEN (13.10)
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
FRÅ VOGGE TIL GRAV (11.10)
2021
2020
GATEPRAT (10.10)
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
ISOLASJON OG SAMHALD (14.10)
2022
2022
2022
2021
KLASSIKARSAMTALEN - GUNNVOR HOFMO (07.10)
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
LYDEN AV A4 (07.10)
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
MODERATOR  (15.10)
2022
2021
2022
2022
2022
2022
MØT FREDRIK HAGEN (09.10)
2021
2022
2021
2022
Nye oddastemmer (09.10)
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
OVN III SATELITT (12.10)
2022
2020
2021
SENTRALBADET POESI (06.10)
2022
SENTRALBADET POESI (08.10)
2021
2020
SENTRALBADET POESI (13.10)
SENTRALBADET POESI  (12.10)
SENTRALBADET POESI  (11.10)
SENTRALBADET POESI. (08.10)
2022
2021
SENTRALBAR (12.10)
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
STRUKTURELL RASISME (07.10)
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
TØNES (10.10)
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
VESTLANDET I MEG (13.10)
2022
2022
2022
Fredrik%20Hagen%20Foto%20Jarle%20H_%20Moe