LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

BOKDYKK MED RUTH LILLEGRAVEN

(MERK: erstatter TOVE NILSEN)

Pris

50,-

Dato og tid

08.10 kl. 12:00

Sted

ODDA BIBLIOTEK

Medverkande