LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Oddarock: konsertar og jam

Pris

50,- (dør)

Dato og tid

13.10 kl. 23.00

Sted

IRIS SCENE

Medverkande