LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

BOKTORG

Opplesingar, musikk, sal av mat og drikke. Boksal og signering.

Pris

Gratis

Dato og tid

10.10 kl.

Sted

PORTEN

Medverkande