LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

PROGRAM 2023

jhm09279Programmet for Litteratursymposiet i Odda 2023 er under arbeid. Her kjem det meir info etterkvart. 

Tidlegare program