LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

Kem trur du at du er?

Helene Uri og Dag Solstad i samtale om slektsforsking. Ordstyrar: Erlend O. Nødtvedt.
Tilfeldigheitene skal ha det til at to så ulike forfattarar som Dag Solstad og Helene Uri begge tar utganspunkt i si eiga slekt i årets romanar.  

I Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591 – 1895  følgjer Solstad si eiga slekt på morssida gjennom nesten 300 år. Her undersøker Solstad kvar grensene ved innleving i historiske liv går. «Det har levd et vell av mennesker før oss. De har pustet og strevd for å overleve. Når de dør, blir de borte, og vi kjenner dem heller ikke ved navn,» sa Solstad ifølgje Bygdeposten då han blei intervjua av Thure Erik Lund på Litteraturfestivalen på Øst-Modum tidligare i år. I slektshistoriene som blir fortalde i romanen, møter vi mellom andre fembarnsmora som drog til Amerika – ho kunne berre ta med seg tre barn.

Også Helene Uris nye roman, Rydde ut, handlar om slekt. 28. april 2012 dør Helene Uris mor etter å ha vore alvorlig sjuk i mange år. Det viser seg då at Uri sin farfar var av samisk opphav.  Uri reiser til Finnmark for å nøste opp i si eiga historie. Parallelt fortel ho historia om den fiktive språkforskaren Ellinor som reiser til same stad for å forske på språkdød.

Kva er det som gjør slektshistorie så godt eigna som skjønnlitteratur? Står vi med dette overfor ei slektshistorisk vending i norsk litteratur?  
Erlend O. Nødtvedt er ordstyrar for samtalen mellom Solstad og Uri.
solstaddag_big

Pris

100,-

Dato og tid

11.10 kl. 15:00

Sted

ODDA BIBLIOTEK

Medverkande

DAG SOLSTAD
DAG SOLSTAD
HELENE URI
HELENE URI
ERLEND O. NØDTVEDT
ERLEND O. NØDTVEDT