LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

UTSTILLINGSOPNING: DET NORSKE BIBLIOTEKET

Opning v/ Fylkesbibliotekar Ruth Ørnholt på Lindeplassen. Fotograf Jo Straube og forfattar Frode Grytten i samtale med Elise Winthertun på biblioteket.
Symposieutstillinga 2017 er fotograf Jo Straube si kjærleikserklæring til det norske biblioteket.

Då fotograf Jo Straube vart fødd, i 1983, hadde Noreg 1395 folkebibliotek. Sidan den gong er halvparten av bibliotekfilialane nedlagd. Fotodokumentasjonen Det norske biblioteket er ei hyllest til biblioteka, ein av dei mest demokratiserande institusjonane vi har i landet. Biblioteka sprer kunnskap og kunstopplevingar til alle og er eit av få stader der ein ikkje skal legge igjen pengar. Døra inn dit er open for alle uansett alder og økonomi. Biblioteka finnast i kvar einaste kommune.

Frå i hovudsak vere ein stad der ein låner bøker, fungerer dagens bibliotek og som ein levande og dynamisk debattarena og møteplass. Det ligg ei stor utfordring i å tilby noko til alle – frå forteljarstund for barn, ungdomsklubb til eldre-universitet og språkkafé. Mange filialar yt service til ei vaksande gruppe innvandrarar, og ein svinnande generasjon som vil lese papiraviser. Når biblioteket fungerer som eit kunnskapssenter og ein møteplass, har institusjonen ei helt avgjerande funksjon i demokratiet.

Biblioteka står ovafor ei historisk utfordring i takt med digitaliseringa av samfunnet. I trange kommunebudsjett blir biblioteka pressa langsamt ut.  Resultatet er færre lokale avdelingar, og nokre få sentraliserte og større institusjonar.

Med fotodokumentasjonen «Det norske biblioteket» ville Straube både vise variasjonen innad i folkebiblioteka i ulike deler av landet, og fortelje ei samla historie om Norges bibliotek – frå sentrum til periferi. Han har reist land og strand rundt og besøkt dei store praktbiblioteka og filialane bak posten på butikken.

Straube seier sjølv: «Etter barndommen vart biblioteket bare noe jeg tok for gitt. Det var ikke før en av mine gode venner som var aktiv i samfunnsdebatten fortalte hvilken avgjørende rolle ettermiddagene på biblioteket på Stord hadde hatt å si for han. Han vokste opp i et hjem uten bøker, med indiske foreldre på Stord. Etter skolen gikk han på biblioteket og leste det han hadde lyst til, og lånte det med seg hjem. Nå har Tom en lederstilling i Asia, etter at han takket nei til plass på aspirantkurset til Utenriksdepartementet. Han mener det er bibliotekets fortjeneste at han har kommet dit han er i dag.»

Frode Grytten har skrive eit innleiande essay og små tekstar som skal kome mellom bileta i boka som er under utgjeving.

Prosjektet er støtta av Fritt Ord og Kulturrådet.
 
jo%20straube

Pris

Gratis

Dato og tid

11.10 kl. 16:00

Sted

PORTEN

Medverkande

JO STRAUBE
JO STRAUBE
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN