LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

HEIMEKJENSLA

Pål Norheim og Pedro Carmona-Alvarez i samtale. Ordstyrar: Kaja Schjerven Mollerin.

Pris

100,-

Dato og tid

10.10 kl. 15:00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande