LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
ELLISIV LINDKVIST
ELLISIV LINDKVIST
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
HELGE OLSEN
HELGE OLSEN
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KATHRINE NEDREJORD
KATHRINE NEDREJORD
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LUBNA JAFFERY
LUBNA JAFFERY
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
MIHAI SOROHAN
MIHAI SOROHAN
MONA B. RIISE
MONA B. RIISE
MORTEN CRANNER
MORTEN CRANNER
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
OLE AMUND GJERSVIK
OLE AMUND GJERSVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORE HEGDAHL
TORE HEGDAHL
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

BLOKKLIV

From Groruddalen with love: Maria Navarro Skaranger og Tove Nilsen møter Elise Winterthun.
I byane bur dei fleste av oss i små boksar, stabla oppå kvarandre i store, høge bygg. Blokka er tett knytt til tankar om både urbanitet og modernisme, om samhold, men óg til det å bu trongt. Blokkene er dessutan ein klassemarkør: I lange tider har dei vore arbeidarane si buform, dei lavtlønna sin bustad.

Dei to forfattarane Maria Navarro Skaranger og Tove Nilsen har begge latt blokka og folka som bur i henne ta plass i bøkene sine. Skaranger gjorde braksuksess med romanen “Alle utlendinger har lukka gardiner” i 2014, ei bok som skildrar kvardagen på Romsås, sett gjennom ei ung kvinne sine auge. I si siste bok “Emily forever” let Skaranger ein nittenårig åleinemor som jobbar på Kiwi vere hovudperson.  

Tove Nilsen har i ei rekke av sine bøker brukt blokkene i drabantby-Oslo som bakteppe for fortellingar om kvinnekamp og moderskap. “Skyskraperengler” frå 1982, om dei mangslungne menneska i ei blokk på Bøler, må kallast ein klassikar i nyare norsk litteratur. Menneska vi møter her går att i seinare bøker i forfattarskapen. I haust er Nilsen aktuell med romanen “Nordens elefanter og andre bekjente”, som handlar om forholdet mellom menneske og dyr, mellom anna i form av barndommen sitt første møte med husdyr hjå naboane i bustadblokka.

Korleis formar blokklivet oppvekst, perspektiv og familieliv? Og kva status og mytologi har blokka og drabantbyen i dag, i ein bustadmarknad ganske annleis enn då dei vart utforma i sosialdemokratiet sin gullalder? Skaranger og Nilsen møter Elise Winterthun til samtale.
IMG_9601

Pris

150

Dato og tid

05.10 kl. 17.00

Sted

ODDA BIBLIOTEK

Medverkande

MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN