LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

DRAUMEN OM DET FEILFRIE SPRÅKET

Språkvitar og forfattar Kristin Fridtun fortel om lengten etter eit reint, sterkt og feilfritt språk.

I dag finst det offisielt fastsette reglar for skriftspråket. Dette er vi så vane med at vi radt ikkje greier å førestilla oss noko anna. Det gjev prestisje å meistra reglane, og mange går automatisk ut frå at folk som ikkje kan skriva rett, er dummare og mindre pålitelege enn dei som skriv rett. Mange har òg ei kjensle av at språket kjem til å forfalla eller gå i oppløysing dersom folk byrjar ta lett på reglane.

Kvar kjem ho ifrå, denne utbreidde oppfatninga om at språket – særleg skriftspråket – er ei skøyr sak som må passast på? Kvifor har vi så lett for å oppfatta andre språkbrukarar som eit trugsmål mot språket? Og kven er det som tener på at me tenkjer slik?

Desse spørsmåla og fleire til skal Kristin Fridtun prøva å svara på i dette føredraget. Det siste tiåra har ho gjeve ut ei rad bøker og artiklar om språk, med hovudvekt på norsk språkhistorie og språkdebatt. Våren 2021 kom ho med boka Kunsten å irritera seg over skrivefeil. Føredraget tek utgangspunkt i denne boka.

Pris

Dato og tid

10.10 kl. 15.00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande

KRISTIN FRIDTUN
KRISTIN FRIDTUN