LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

KRISTIN FRIDTUN

Kristin Fridtun (f. 1987) er utdanna språk- og litteraturvitar og har skrive fleire bøker om språklege emne. Dei to siste bøkene hennar drøfter sider ved språkstoda og språkdebatten vår: Språket er ei bukse – om biletbruken i norsk språkdebatt (2019) og Kunsten å irritera seg over skrivefeil – kvifor gjer me det, og har det noko for seg? (2021). Fridtun har sidan 2009 vore fast språkspaltist i avisa Dag og Tid. 

Koplinga mellom språk, kjønn og seksualitet er òg eit tilbakevendande tema i forfattarskapen. I Kjønn og ukjønn (2015) granskar Fridtun historia til ordet «kjønn» og brukar ordhistoria som utgangspunkt for ei drøfting av normer og oppfatningar om kjønn. Pamfletten Homoflokar (2018) dreiar seg om synet på homoseksualitet i Noreg i dag. I 2019 fekk Fridtun Språkprisen for bøkene Kjønn og ukjønnHomoflokar og Språket er ei bukse. Fridtun kjem frå Elverum, men bur på Lillehammer.
 

Program

TVI TVI!
KLOK KVINNE ELLER DIGG DAME?

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
DRAUMEN OM DET FEILFRIE SPRÅKET (10.10)
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
HALLO ODDA (09.10)
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
LYSTHUSET: SKEIV AFTEN (08.10)
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022