LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

IRIS SCENE

irisBlueslaget Lokst utøve sin eigen bar og konsertarena i Odda sentrum. www.oddablues.no
Program
U-BAR
MORDARBALLADAR OG RANT
GRAVSKIKKAR I HARDANGER I JERNALDEREN
DØDEN I MUSIKKEN
LANSERINGSFEST - HARDANGER