LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
ELLISIV LINDKVIST
ELLISIV LINDKVIST
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
HELGE OLSEN
HELGE OLSEN
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KATHRINE NEDREJORD
KATHRINE NEDREJORD
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LUBNA JAFFERY
LUBNA JAFFERY
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
MIHAI SOROHAN
MIHAI SOROHAN
MONA B. RIISE
MONA B. RIISE
MORTEN CRANNER
MORTEN CRANNER
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
OLE AMUND GJERSVIK
OLE AMUND GJERSVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORE HEGDAHL
TORE HEGDAHL
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

MØTE MED BYRÅKRATIET

Mímir Kristjánsson, Olaug Nilssen og Molly Øxnevad i samtale om kven som skal yta hjelp, i vår moderne individualistiske tidsalder.
Kven skal yta hjelp, i vår moderne individualistiske tidsalder? I løpet av eit liv vil dei aller fleste av oss trenge hjelp av velferdssystema. Nokre ofte og mykje, andre sjeldan. Molly Øxnevad, Olaug Nilssen og Mímir Kristjánsson har på ulikt vis skrive om sine eigne og familiemedlemer sin kamp med og mot byråkratiet som vaktar velferdsordningane våre. Det handlar om sjukdom, økonomi, omsorg og om retten til å få lov til å vere meir enn eit menneske som passar inn i eit skjema. Korleis fungerer desse systema, og kven hamnar innanfor og utanfor?

Mímir Kristjánsson har skrive boka Mamma er trygda, der han med både personleg kjensle og politiske argument skildrar mora sin sjukdom, og korleis sjukdomen har gjort ho avhengig av eit trygdesystem som krev meir energi enn det sjukdomen hennar tillet. Gjennom observasjonar av eige og mora sitt liv, går Kristjánsson fordomar i møte. 

Olaug Nilssen har gjennom fleire bøker skrive om korleis kampen for å få nok og riktig hjelp utartar seg i ein familie. Ho har skildra korleis det er å være mor til eit sterkt funksjonshemma barn, og fått fram sorgen og sinnet som vert fremprovosert i møte med systemet. I si siste bok, Yt etter evne, få etter behov, spør ho: Kven tek ansvaret ingen eigentleg klarer? 

Molly Øxnevad har skrive kortromanen Feminin gange der vi møter Tor og Liam på veg frå Stavanger til Rikshospitalet i Oslo i ein gamal varebil. Liam er trans og skal til sin andre konsultasjon for stadfestande behandling, men det går ikkje heilt som planlagd. 
Møt dei tre i samtale med Øyvind Kvalnes om systema som er til for å hjelpe oss.
 

Pris

150

Dato og tid

08.10 kl. 13.00

Sted

ODDA BIBLIOTEK

Medverkande

MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
ØYVIND KVALNES
ØYVIND KVALNES