ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

INGVARD WILHELMSEN

Ingvard Wilhelmsen (fødd 1949) er ein norsk lege og professor med hypokondri som spesialfelt. Wilhelmsen tok medisinsk embetseksamen ved Univeristetet i Bergen i 1976. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsesjukdomar og psykiatri. Han har arbeidd som overlege ved Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Sykehus. Sidan 1995 har han drive Norges einaste klinikk for hypokondarar, som ein seksjon av Medisinsk Poliklinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

Wilhelmsen har i fleire perioder vore med i styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi og er medlem av Academy of Cognitive Theraphy.

Ingvard Wilhelmsen har gitt ut fleire populærvitskapelege bøker, som alle på ulikt vis omhandlar anvendt kognitiv terapi. Han er mykje brukt som foredragshaldar i faglege og andre fora.