Frivillig?

Litteratursymposiet nærmar seg, og det er mange store og små ting som skal forberedast, gjennomførast og ryddast opp. Vil du vere med?

Å vere frivillig på littsymp er som oftast veldig kjekt. Motivasjonen til dei som er med er ulik. Mange synast dette er det kjekkaste som skjer i Odda og vil hjelpe til. Andre synast det er spanande å vere ein del av kulissene ( det er det!).

Infogruppe – Oppdatering av nettside, distribusjon av materiell osv. Mest i forkant.

Festvalkontorvert - Symposiets kommandosentral og kundemottak i ein og same person.

Billettsal  - Dei første gjestene møter i døra er billettselgarar. Billettsal og scanning av billetter og sal av bøker.

Sjau - Rigg og rydd før, under og etter. Folk med stor bil er alltid attraktive.

Lausarbeidar - Ein totalt uforsigbar jobb: Ein stikk dit ein blir sendt, fikser ting som dukkar opp. Oppgåver varier frå å kjøre folk til skular, selje bøker, henta mat, lage ei halv bøtte snø av kvite ark og hullemaskiner… Du skjønner sjangeren?

Når kan du jobba? Dagtid/kveldstid, ein dag/ mange osv?

Vi treng óg hjelpande hender dagane i forkant av symposiet, og til opprydding etterpå.

Skriv nokon ord om kva du kan og vil gjere. Og kva dag/ dagar du kan jobbe ( dagtid/ettermiddag/ kveld).  
Du kan vere med i fleire team, men vi vil gjerne vite om du har spesielle ynskje. 
Vi tek kontakt! 


 VELKOMMEN TIL FLOTTE DAGAR MED EIN SUPER GJENG, EIT HERLIG PUBLIKUM OG FINE GJESTER!
Namn*
Adresse
Tlf
E-postadresse*
Vil jobbe når/ kor:
Vil jobbe med:

Katalog 2017

 

Katalog 2017