ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

GUNHILD J. ECKLUND

Gunhild J. Ecklund er utdanna dr.oecon. og økonomisk historikar. I perioden 1999–2012 var ho tilsett som forskar ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, der ho arbeida særskilt med økonomisk politikk, sentralbankpolitikk og bank- og finansmarknadar i historisk perspektiv.
Sidan 2013 har Ecklund jobba som sjølvstendig forfattar og formidlar. Ho er også engasjert som fagrådgivar i samband med utviklinga av et nytt interaktivt læringssenter for Norges Bank. Ecklund er opptatt av å formidle fagstoff til eit breitt publikum og er særleg interessert i å gje barn og unge meir kunnskap om historie og økonomi. Gunhild J. Ecklund har skrevet boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger som kom ut i 2015, og har eigen blogg om økonomi retta mot barn og unge: www.hvaerøkonomi.no.