LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
AKSEL ØVREÅS RØED
AKSEL ØVREÅS RØED
ALEXANDER GRIEG
ALEXANDER GRIEG
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
ARNE TORGET
ARNE TORGET
AUDUN WAAGE
AUDUN WAAGE
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRUDINI
BRUDINI
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CAMILLA AASEN
CAMILLA AASEN
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
DUC MAI-THE
DUC MAI-THE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
IDA HEGAZI HØYER
IDA HEGAZI HØYER
INGRI LØKHOLM RAMBERG
INGRI LØKHOLM RAMBERG
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KJETIL VIKENE
KJETIL VIKENE
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
MORTEN LANGELAND
MORTEN LANGELAND
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
ROBIN VAN DE WALLE
ROBIN VAN DE WALLE
RUNE SOLBERG
RUNE SOLBERG
RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN
SIGURD STEINKOPF
SIGURD STEINKOPF
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
THIERRY ALEXANDRE
THIERRY ALEXANDRE
TINASHE WILLIAMSON
TINASHE WILLIAMSON
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV
ØYVIND KVALNES
ØYVIND KVALNES

Katalog 2022

Program 2022

Symposiet oppsummert

Årets Litteratursymposium i Odda hadde tema A4, og breidda har aldri vore større: Frå oppmålingsingeniøren til skeive ikon, jazzkonsert med trans-performance, via adopsjon til techno. Årets symposium var ein deilig miks. 

5952 publikummarar fann vegen til symposiets 96 arrangement desse dagane. Av desse var 1799 selde billettar og 79 pass, resten var program for born og unge, publikummarar på dei 21 gratisarrangementa, samt fribillettar til frivillige, artistar og gjester.

Vår eigen festival i festivalen, programmet for skular og barnehagar, nådde ut til heile 1750 born og unge. Alle barnehagar og skular i heile kommunen får tilbod om besøk av forfattarar, skodespelarar og musikarar, og nokre får vere med på fleire arrangement.

- Talet overraska i grunnen, eg trudde det ville vere lågare. Det har aldri vore så få folk på opninga, og Hallo Odda som alltid har vore utseld, hadde godt med billettar igjen. Vi er jo blitt veldig godt vane med at det er fulle hus. Kva som er grunnen til det, kan ein jo berre spekulere i. Om det var haustferie, Yr sine mange varseltrekantar, tanken på ein symposiekveld uten Frode Grytten eller langtidseffektar av korona… Det er nok ein miks av mykje, men mest av alt heller eg mot at vi no ser effekten av å bytte veke for symposiet, og no er i usynk med haustferien til vestlendingane, seier festivalleiar Ingvild Ystanes.  

Billetttinntektene er omkring 360 000,-, av eit budsjett på vel 2 millionar. Resten er offentleg og privat støtte.  

< Tilbake