LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

TVI TVI!

Linda Eide og Kristin Fridtun møter Kjersti Mjør til samtale om ord og overtru, banning og tabu.


I norsk folkekultur og overtru har visse ord og omgrep vore heilt sentrale. Nokre ord har på eit tidspunkt blitt tabu og rekna som bannord. Kva er historia og ideen bak desse omgrepa, til dømes kryss i taket eller bank i bordet? Kvifor kunne ein ikkje seia djevelens namn høgt, og kva hende om ein gjorde det? Korleis pregar omgrep frå eldgamal overtru dagligtalen vår i dag?

Kristin Fridtun er norrønfilolog og forfattar av fleire bøker om norsk språk. I år gav ho ut boka Klok kvinne eller digg dame? Eit stridsskrift om kjønn og Håvamål-omsetjing. Linda Eide er kjend frå programmet Eides språksjov på NRK, kor ho dykkar ned i ofte komiske aspekt ved språket vi nyttar i kvardagen. 

TVI%20TVI

Pris

200,-

Dato og tid

07.10 kl. 13.00

Sted

ODDA BIBLIOTEK

Medverkande

KRISTIN FRIDTUN
KRISTIN FRIDTUN
LINDA EIDE
LINDA EIDE
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR