LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

HAVNEBASSENGCRUISE: DET SOM BLEI HEILT UT

Bli med Knut Nærum ut i havnebassenget.

Knut Nærum om det vanlege. Det som ein gong var sjølvsagt, blir framandt for oss, og omvendt. 

Vanleg før: røyking, vannseng, aspik, nakenbad, De, homovitsar, krigsfrykt, punktum.

Vanleg no: klemming (unntatt i pandemitider), Pride, du, FOMO, å by på seg sjølv, krigsfrykt (igjen).

Pris

200

Dato og tid

07.10 kl. 16.00

Sted

EPOS

Medverkande