LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

HAVNEBASSENGCRUISE: DET SOM BLEI HEILT UT

Bli med Knut Nærum ut i havnebassenget.

Knut Nærum om det vanlege. Det som ein gong var sjølvsagt, blir framandt for oss, og omvendt. 

Vanleg før: røyking, vannseng, aspik, nakenbad, De, homovitsar, krigsfrykt, punktum.

Vanleg no: klemming (unntatt i pandemitider), Pride, du, FOMO, å by på seg sjølv, krigsfrykt (igjen).

Knut_N%C3%A6rum_foto_Eigil_Korsager_gho2saye69

Pris

200

Dato og tid

07.10 kl. 16.00

Sted

EPOS

Medverkande

KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM