LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

FRÅ STEIN ER DU KOMEN, TIL STEIN SKAL DU BLI

Filmvising, Leander Djønne. Intro ved Kaja Schjerven Mollerin.
Leander Djønne lagar poetiske verk som tematiserer jordas utviklingssteg gjennom historia, vår felles oldtid og dei naturlege hendingane som har drive verda framover. Gjennom filmtriologien som består av dei tre filmane “Kvardagsstein”, “Bytestein” og Søkkjestein” får publikum bli med på ei reise inn i fjell, under vatn - og bakover i tida. Filmane ser på vårt forhold til tid, og undersøker korleis ulike tider støyter saman. Med eit undersøkande blikk ser filmane på naturen vi omgir oss med. 

Vi viser dei to siste: "Bytestein" og "Søkkjestein". 

Dei er filma og fotografert ved ulike stader og fornminne. Mellom anna; Pluragrotta i Mo i Rana, Havängdösen steinkammergrav & Gilhög gravhaug i Sør-Sverige, steingardane på Jæren, gravhaugane på Ræge, konglomerat på Solund m.m.  

Pris

Gratis

Dato og tid

06.10 kl. 20.00

Sted

ODDA KINO

Medverkande