LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

DET SOM BLEI HEILT UT

Knut Nærum om det vanlege.
Det som ein gong var sjølvsagt, blir framandt for oss, og omvendt. 
Vanleg før: røyking, vannseng, aspik, nakenbad, De, homovitsar, krigsfrykt, punktum.
Vanleg no: klemming (unntatt i pandemitider), Pride, du, FOMO, å by på seg sjølv, krigsfrykt (igjen).
 

Pris

200

Dato og tid

09.10 kl. 14.00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande