LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

OM KRIM

Kva fortel denne store appellen oss om kriminallitteraturen sin posisjon i Noreg i dag? Forfatter og litteraturformidler Eivind Riise Hauge leiar samtalen med tre av våre fremste krimforfattarar.

Seriar, podcaster, True Crime og bøker. Krim er i alle kanalar, og krimbøker topper ofte salslistene. Nokon blir drept. Ein etterforskar, advokat eller journalist– gjerne med demonar på skuldra – tek saka. Kva er det som fascinerer sjåarar, lyttarar og ikkje minst lesarar av kriminallitteratur? Kva fortel den store interessa for sjangeren om oss, og om samfunnet vi lever i? Kva skil kriminalromanen frå øvrig litteratur, eller er det eit kunstig skilje? Kan ikkje ei bok som inneheld drap og ei oppklaring vere høyverdig litteratur? Kvifor bryr ikkje aviser som Morgenbladet og Klassekampen seg om desse bøkene?

Pris

200

Dato og tid

07.10 kl. 16.30

Sted

LINDEHUSET

Medverkande