LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

LYSTHUSET: SYMPOSION

Thea Selliaas Thorsen guidar oss gjennom det meste kjende symposiet gjennom tidene: Platons Symposion.

Platons skildrar eit drikkegilde hos den rike atheneren Agathon: Kveldens gjester vert einige om å avstå frå å drikke, og heller halde kvar sin tale til kjærleiksguden Eros. 

Symposion eller Symposium (gresk Συμπόσιον) er ein av Platons dialogar, som og går under tittelen Drikkegildet i Athen. Den er skriven rundt år 380 f.Kr.

«Dialogen skildrer et festlig drikkegilde hos den rike atheneren Agathon, hvor gjestene bestemmer seg for å avstå fra å drikke, og heller holde hver sin tale til kjærlighetsguden Eros. Dette gir Platon anledning til å brette ut en hel kulturhistorie inntil Sokrates løfter perspektivene i dialogens høydepunkt, hvor den vise kvinne Diotima fra Mantineia i direkte tale innvier Sokrates i kjærlighetens mysterium.» 

«Sokrates' tale skulle få skjelsettende betydning for kjærlighetsmystikken til alle tider.»

Dei sju som er til stades er Faidros, ein sofist, kjend frå dialogen med same namn; Pausanias, ein lovkyndig, Eryximakhos, ein naturviter, Aristofanes, ein komedieforfattar, Agathon, ein tragedieforfattar, filosofen Sokrates og ynglingen Alkibiades, ein politikar.

Thea Selliaas Thorsen er dr.art. i latin, forfattar og redaktør for The Cambridge Companion to Latin Love Elegy (2011). Sidan 2014 har ho vore akademisk prosjektleiar for serien Kanon. Antikkens litteratur på norsk, der Gyldendal Litteratur og Klassiske fag ved NTNU i Trondheim i samarbeid omset antikkens litterære kanon til moderne norsk. Selliås Thorsen har gjendikta fleire verk av Ovid. 
Thea%20Selliaas%20Thorsen%20Foto%20Marte%20G_%20Johnsen

Pris

100,-

Dato og tid

09.10 kl. 17.00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande

THEA SELLIAAS THORSEN
THEA SELLIAAS THORSEN