LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

BOKTORG

Opplesingar, musikk, sal av mat og drikke. Boksal og signering.

Venue

Gratis

Dato og tid

torsdag 08. oktober kl.

Sted

PORTEN