LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

VRÅLIRUNA TRAVELLERS

Vråliruna Travellers er ei gruppe med paganistisk praksis og bakgrunn. Dei møtast for å forbinda seg med kreftene i naturen. Dei søker det guddommelege og arven fra sine forgjengarar, gjennom rituale eller sjamanistiske teknikkar som trommereiser, runer, og årstidsfeiringar. 

Med: Bernhard Stäber (forfattar, omsetjar, redaktør), Christer Ellingsen (psykisk helse og rus, mangeårig sjamanistisk praksis), Rigmor Pedersen (bakgrunn frå offentleg og privat helsevesen, KST terapi, eigen praksis), Mikkel Kenny Bruun (dr. i sosialantropologi, Cambridge), Phyllis Koehler (doktorgradsstipendiat i litteratur, Cambridge), Anne Aasebø (lektor i kunst og handverk med master frå Italia, eigen verksemd).

Program

ALTERNATIVMESSE

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022
365258898_251292884522067_3930896012016761277_n