LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

THIERRY ALEXANDRE

Thierry Alexandre starta med å lage surrealistiske drag-framsyningar på nattklubbar i London i 1998, samstundes som dei starta
med Zen Practice and Healing Arts. Dette utvikla seg vidare til Butoh Dance, som Thierry trente i i 12 år og underviste ved Londons
Central School of Speech and Drama. Thierry sine performanceverk har vore over heile Europa, frå anerkjende teater til
avsidesliggande naturstader og kirkekrypter, til bijoux-museèr.
I 2017 grunnla Thierry det prisvinnande Timebomb Theatre, etterfølgt av Salon Creme Anglaise (ein trans-kunstnerisk serie med
Soho-handingar) og Axix Mundi (eit britisk utviklingssenter for miljøvern og kunst).

Thierry sitt arbeid blir ofte omtalt som ein storstilt barokk-odyssé: utforskar grensene mellom det heilage og det profane, ved å
bruke mytologi, symbolikk og surrealistiske sjamanistiske ritualer, for å skapa oppslukande, stadspesifikke teatralske
intervensjonar. Desse utstråler vitalitet gjennom deira unike stil, djupe menneskelegheit og sårbarheit.

Estetisk sett spenner Thierry sitt arbeid frå eit rått og minimaistisk fysisk uttrykk, til landskapsendrande kostymeintervensjonar, ved
å bruke installasjonskunst, levande projeksjonar og laserteknologi, for å bevisst gjenvinne og bebu miljøet som er performa i.
Meir informasjon på www.thierryalexandre.com
@vivethierry

Program

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
EMOTIONAL OUTLAWS (07.10)
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022
Thierry%20Portrait