LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

SVEIN TINDBERG

Svein Tindberg (fødd 1953) er ein norsk skodespelar.

Han fullførte Statens Teaterhøgskole i 1976. Frå same året har han vore tilsett ved Det Norske Teatret, med nokre avbrot. Han spelt i ei rekkje stykke, filmar, spel og har vunne mange prisar for sitt arbeid som skodespelar. 

Han spelte rolla som Martini i Frode Gryttens Bikubesong (Det Norske Teatret 2003), som óg gjesta Odda ved fleire høve. 

Frå 1990-åra har han hatt stor suksess med å framføre og formidle bibeltekstar på scena, der han har tematisert religiøse spørsmål og gudstru. Størst suksess har han hatt med einmannsframsyningane Evangeliet etter Markus (1995), Apostlenes gjerninger (2000) og Abrahams barn (2011/2012) på Det Norske Teatret, der dei tre verdsreligionane jødedom, kristendom og islam står sentralt. Monologframsyningane syner tru på dei religiøse tekstane si eiga formidlingskraft, og slik har Tindberg medverka til å fornye forteljartradisjonen kring denne typen tekstar. I 2021 kom den fjerde i rekkja, Gudspartikkelen, og det er denne han kjem til symposiet med i år. 


 

Program

BØKENES BOK
GUDSPARTIKKELEN

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022