LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

PER BUVIK

Per Buvik (fødd 1945 i Dale) er ein norsk litteraturforskar, med fransk litteratur som spesialitet. Han har vore ansatt som professor ved Universitetet i Bergen.

Han flytta til Bergen på midten av 1960-talet for å studera ved Universitetet i Bergen. Her tok han fransk hovudfag med Émilie Zola som spesialitet, og i 1987 blei han dr. philos. med ei avhandling om findesi - ecle - forfattaren Joris-Karl Huysmans. 

I talrike artiklar og bøker, primært om fransk litteratur frå 1800- og 1900-talet, har han særleg vore opptatt av å kombinera den litterære tekstanalysen med psykologiske og/eller idéhistoriske perspektiv. Dette gjeld óg undervisninga hans, der han blant anna har engasjert seg mykje i den vestlege epostradisjonen frå antikken til renessansen (Homer, Vergil, Dante). Det nære forholdet hans til Georges Batailles tenkning, har gitt han mange høve til å dykke ned i interesseområder som katolsk kristendom, psykoanalyse, surrealisme og pornografi. Seinare i karrieren har han skrive mykje om den kontroversielle forfattaren Michel Houellebecq. 

Buvik er medlem av Det Kongelige Norske Vidskabers Selskab og av Det Norske Videnskaps-Akademi.
 

Program

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
FRÅ LEMMET TIL JERNPLOGEN (09.10)
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
KLASSIKARSAMTALEN: MARKI DE SADE (08.10)
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
SEX OG KJÆRLEIK HOS MICHEL HOUELLEBECQ (07.10)
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022