LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

LEANDER DJØNNE

Leander Djønne (fødd 1981 i Odda) er biletkunstnar og forfattar, som bur og arbeider i Grimo, Ullensvang.  

Djønne si kunstnarlege praksis bevegar seg mellom film, tekst, foto og skulptur. Kunstnarskapet beskriv konfliktar og samanhengar mellom natur og sivilisasjon og korleis mennesket inngår i dette spelet. Assosiative forbindelsar mellom lyrikk og historiske fakta frå arkeologi og industrihistorie dannar grunnlaget for mange av kunstverka. Djønne har vist arbeid gjennom soloutstillingar, gruppeutstillingar og publikasjonar nasjonalt og internasjonalt gjennom dei siste femten åra. 
 
I 2022 romandebuterte han på Oktober forlag med "Oskespiralen". Lanseringsfesten for denne var for fulle hus på symposiet 2022. Debuten fekk svært mykje merksemd og gode meldingar då den kom ut, og i 2023 gjekk romanen heilt til topps, som vinnar av den anerkjende Lytternes romanpris! 
 

Program

OSKESPIRALEN
DOMMEDAG
NO. 15 FENGSLA

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
FRÅ STEIN ER DU KOMEN, TIL STEIN SKAL DU BLI (06.10)
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
KVARDAGSSTEIN (10.10)
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
SLEPPFEST FOR No. 15 (10.10)
2020
2021
SLEPPFEST: OSKESPIRALEN (06.10)
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
SNIKKIKK JONDAL (09.10)
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
TEKSTLUNSJ: LEANDER DJØNNE (06.10)
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
ØYDE TIL ØYDE (13.10)
2022
Leander%20dj%C3%B8nne%20JHM