LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

KRAFTMUSEET

Kraftmuseet (tidlegare Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum) si hovudoppgåve er å dokumentera, sikra og formidla historie knytta til vasskraftproduksjon, kraftkrevjande industri og industristaden. Museet forvaltar det nasjonale kulturminnet Tyssedal kraftanlegg, og har eit rikhaldeg arkiv, til dømes arkivet til Odda Smelteverk. Dei har hatt samarbeid med symposiet fleire gonger, og bidrar med omvisingar, arrangement og kåseri knytta til temaet for året. I år får vi morbide drypp frå arkivet, der vi kan grøsse og lære av ei farleg fortid. 

 

Program

FRUKTHAGEN

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
COLD CASE DR. PETERSSON  (11.10)
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
FARLIG FORTID - MORBIDE DRYPP FRÅ ARKIVET (10.10)
2022
2021
2022
2021
FORNUFT OG FØLELSAR (08.10)
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022
OBS-foto-25