LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

EINAR GELIUS

Einar Gelius (fødd 1959) er ein norsk prest og forfattar.

Han vart ordinert prest i 1986 og var sidan 1995 sogneprest i Vålerenga kirke. I tida i Vålerenga var han aktiv i den offentlege debatten, og deltok i fleire debattprogram om moral, politikk og Den norske kirkes rolle i samfunnet. I periodar var han omstridt og hans prestegjerning vakte tidvis harme innad i delar av kyrkja.
I 2010 gav han ut den omstridte boka Sex i Bibelen. Kort tid etter varsla biskop Ole Christian Kvarme oppseiingssak mot Gelius, og ein drøy månad seinere vart det kjend at Gelius hadde fratrådt sin stilling etter press fra biskopen. Hovudårsaka var innhaldet i boka. I 2014 vart han tilsatt som prest i Lom i Hamar bispedøme og i 2019 vart han tilsett som sokneprest i Søre Ål i Lillehammer i Hamar bispedømme, der han framleis er.

Gelius har gjeve ut ei rekkje bøker med ulikt emnetilfang. Han siste, Jesus og Muhammed (2019), tek opp ulikskapane mellom kristen og muslimsk tru. Einar Gelius har vore statssekretær, programvert på radio og driv no med sexologutdanning. 
 

Program

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
SEX I BIBELEN (09.10)
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022
Einar%20gelius