LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

BJØRN VÅDE

Bjørn Våde er forfattar frå Tyssedal. Våde har gjeve ut tre bøker og medverka til fleire utgjevingar.

Våde har i ei årrekkje samla historiar om spøkelse og har gjeve ut to bøker med forteljingar frå heile landet. Han har granska kyrkjebøker og dokument, intervjua vitne og reist landet rundt. I boka “Alle norske spøkelser: fra hav til herregård” (1999) presenterer han dei beste historiane. Her kan ein t.d. høyre om spøkelset på Austrått, den kvite dame i baronihagen i Rosendal, hotellspøkelset i Skien - mannen som sjekka inn, men ikkje ut, majoren på restaurantloftet, Blåmannen i gruvene som varslar ulykke og Norges mest hjemsøkte katedral med ein sint munk, underleg song og eit mordforsøk.

I 2001 fulgte han opp med “Spøkelser og grøss”. Her byr han på sukk frå gløymde graver, Herregårdsspøkelsa på Tomb, Varbjørnen, Spøkelsa ved Kirkeristen, Spøkelsene varsler på Tjøtta, Likvake, Klosterspøkelser, Knokkelhånden og mange flere.

Våde har og lenge interessert seg for gamal norsk kriminalhistorie. I boka «Fra galgebakke og skafott» skriv han om forbrytarar og ugjerningane deira, i kriminalhistorier der kjerneelementet er henrettingar i Noreg gjennom historia. Vi møter kongar, statsmenn og maktpersonar – lagmenn, futar, prestar, skarprettarar og andre aktørar frå den gong, og følger forbrytarane heile vegen til skafottet. Her er drukkenbolter og hardbarka kriminelle, men óg heilt vanlege menneske som tok dramatiske val i pressa situasjonar.

Han har óg vore redaktør for jaktantologien “Fortellinger fra jaktmarkene” (2004).

Program

SPØKELSE

Tidligere program

2021
2022
2020
2021
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2022
2020
2021
2020
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2022
2021
2022
2022
2021
2020
2021
2020
2022
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2020
2022
2022
2022
2021
2021
2022
2021
2020
2022
2020
2021
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2021
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2022
2020
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2022
2022
2021
2020
2022
2020
2022
2021
2022
2022
2022