LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

2. - 6. oktober

FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO

Katalog 2023

Katalog for program 2022

CRUISE MED FILOSOFISK FØRSTEHJELP

Havnebassengcriuse med kurs i filosofisk førstehjelp i regi av Øyvind Kvalnes og Indre Hardanger ad-hoc rederi.

Korleis kan vi få til meir saklege og venlege samtalar mellom folk? Filosof Øyvind Kvalnes

Den offentlige samtalen er til tider polarisert og algoritmene styrer oss i retning av folk som ligner oss. Det gjør at vi har fått mindre trening i å samtale med dem som tenker, snakker og oppfører seg annerledes. Samtidig står vi overfor store utfordringer som vi skal løse sammen. Filosof Øyvind Kvalnes gir oss Filosofisk førstehjelp slik at vi blir bedre rustet til å samarbeide om utfordringer vi skal løse i felleskap. Han gjev inspirasjon til å starte samtaler på tvers av vante skillelinjer og til å bli kjent med fremmede og deres perspektiver. Førstehjelpen kan bidra til å løse opp i skarpe fronter og strid mellom mennesker, slik at det kan oppstå små og store samarbeidsmirakler.

I arbeidet med og omtalene i si siste bok, Filosofisk førstehjelp, har Øyvind kvalnes ofte brukt Odda som eksempel, og sa ordrett på P2 at "oddingene har lang tradisjon for å være kjipe mot hverandre".  

Øyvind Kvalnes held eit minikurs for oddingar og andre interesserte om korleis takle uenighet og strid. Han deler ut filosofiske råd om korleis kjøle ned heite diskusjoner. Vi kaster loss med Litteraturbåten Epos for eit havnebassengcruise. Alle får diplom.

Kopi%20av%20%C3%B8yvind%20kvalnes%20C-F%20Wesenberg

Pris

200

Dato og tid

06.10 kl. 17.00

Sted

EPOS

Medverkande

ØYVIND KVALNES
ØYVIND KVALNES