LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Sylvelin Vatle møter Vaksenopplæringa

Pris

Dato og tid

11.10 kl. 14:00

Sted

SENTRALBADET LITTERATURHUS

Medverkande