LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

BIKUBESALONG
LITTERÆR KRAFTSTASJON

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Bedriftsbesøk: Aslak Sira Myhre

Pris

Gratis

Dato og tid

14.10 kl. 11.00

Sted

Odda energi

Medverkande