LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
AKSEL ØVREÅS RØED
AKSEL ØVREÅS RØED
ALEXANDER GRIEG
ALEXANDER GRIEG
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
ARNE TORGET
ARNE TORGET
AUDUN WAAGE
AUDUN WAAGE
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRUDINI
BRUDINI
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CAMILLA AASEN
CAMILLA AASEN
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
DUC MAI-THE
DUC MAI-THE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
IDA HEGAZI HØYER
IDA HEGAZI HØYER
INGRI LØKHOLM RAMBERG
INGRI LØKHOLM RAMBERG
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KJETIL VIKENE
KJETIL VIKENE
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
MORTEN LANGELAND
MORTEN LANGELAND
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
ROBIN VAN DE WALLE
ROBIN VAN DE WALLE
RUNE SOLBERG
RUNE SOLBERG
RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN
SIGURD STEINKOPF
SIGURD STEINKOPF
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
THIERRY ALEXANDRE
THIERRY ALEXANDRE
TINASHE WILLIAMSON
TINASHE WILLIAMSON
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV
ØYVIND KVALNES
ØYVIND KVALNES

Katalog 2022

Program 2022

Publikumstal på Litteratursymposiet i Odda 2020

Som alle andre festivalar og kulturarrangørar, måtte staben bak Litteratursymposiet i Odda ta ein tenkepause i vår. Var det mogleg å arrangere festival under pandemien? Var det tilrådeleg? Fram til mars var planen å arrangere ein festival med tema Attrå. Programarbeidet var godt i gang, men pga. pandemien valde vi å legge dette programmet i ei skuff, og endre program og innhald til ein koronatilpassa festival. Festivalen vart i staden programmert som ein jubileumsfestival, med tema frå dei 15 føregåande festivalane. 
Resultatet blei ein tredagars festival i veke 41, omlag halvparten så stor som i normale år. 
 
 - Eg er kjempestolt over at vi klarte gjennomføre ein festival under desse vilkåra, seier festivalleiar Ingvild Ystanes. Det var nervepirrande heilt til nokre veker etter festival, då vi kunne konkludere at det ikkje kom eit smitteutbrot lokalt som følgje av symposiet.  

Sjølv om programmet og festivalen vart nedskalert, vart det mykje ekstraarbeid for arrangørane pga. smitteverntiltak. 
 
- Vi hadde med oss ein veldig liten, men kjempededikert gjeng frivillige, som jobba mange og lange vakter, for å sørge for at smittevernsarbeidet vart høgt prioritert under arrangementa, seier Ystanes.    

- Vi fekk mykje skryt, både frå smittevernoverlege over korleis vi jobba målretta med smittevernarbeidet og frå gjestene våre. Sjølv om enkelte publikum nok opplevde at vi var veldig strenge på kven som kunne sitte kor, og kor nære dei kunne vere, trur eg dei fleste opplevde det som trygt og positivt at vi tok det på alvor. Det var svært gledeleg å oppleve at vi klarte skape ein god festivalstemning på tross av krav om avstand.   

Til samanlikning var det i 2019 7500 besøkande på symposiet. Då gjekk festivalen over fem dagar, og hadde 100 arrangement. Dette har vore eit normalnivå på publikum dei siste åra på symposiet. 

Av dei 3444 gjestene på årets arrangement var det naturlegvis nokon som var på mange arrangement. 1170 av desse var born og unge på barnehagar i Odda, grunnskulane i heile kommunen og elevar ved vidaregåande skule.  
 
< Tilbake