LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN
HALLO ODDA!
ODDA I LITTERATUREN
SMELTEVERKET RUNDT PÅ 100 MINUTT

Katalog 2023

Katalog for program 2022

Meir himmel på jord

Kyrkja i Ullensvang tok kort tid etter fjorårets festival kontakt, og ynskja eit samarbeid på symposiet. Etter fine samtalar med både soknerådsmedlemer, kykjeverge og prest, fall følgjande programserie  på plass: 

Teaterframsyninga Gudspartikkelen, samtalen Bøkenes bok - om bibelen og temagudsteneste søndag. 

 

LAURDAG 7. OKTOBER KL. 18.00 / ODDA KINO

GUDSPARTIKKELEN - teater

Svein Tindberg kjem til Litteratursymposiet med ei framsyning med undring over temaet å tru på noko større.

Tru og vitskap blir ofte sett opp som motsetnader. Vitskapen byggjer på fornuft, teoriar og eksperiment, mens trua byggjer på mytar, tradisjon, gamle heilage skrifter og dogme. Men det er ikkje sikkert motsetnaden går slik når det kjem til stykket. For når vi nærmar oss det ukjende, slik vi gjer det i partikkelfysikken til dømes eller i astrofysikken, så er det som om vitskap og tru nærmar seg kvarandre igjen. For kva er eigentleg skilnaden mellom fysikkens «big bang» og Guds «bli lys»? Er det ikkje berre ulike måtar å utrykkje seg på, ein matematisk-fysisk teori og ei forteljing?
Det blir nytta scenerøyk i framsyninga.

BILLETTAR 

 

LAURDAG KL. 14.00 / ODDA KYRKJE 

BØKENES BOK

Svein Tindberg og Inger Bråtveit møter Sivert N. Nesbø til samtale om det bibelske språk og univers, og kva desse tekstane og historiane har tilført kunst, litteratur og daglegspråk.

 

SØNDAG KL. 11.00 / ODDA KYRKJE   

MEIR HIMMEL PÅ JORD 

Ullensvang kyrkje inviterer til temagudsteneste, om orda og Ordet. Prest Leni Mæland samtalepreiker med forfattar Inger Bråtveit, og det blir vakker musikk.

< Tilbake