LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
AKSEL ØVREÅS RØED
AKSEL ØVREÅS RØED
ALEXANDER GRIEG
ALEXANDER GRIEG
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNE KYOUNG SOOK ØFSTI
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
ARNE TORGET
ARNE TORGET
AUDUN WAAGE
AUDUN WAAGE
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BERNT BUCHER-JOHANNESSEN
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRUDINI
BRUDINI
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CAMILLA AASEN
CAMILLA AASEN
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CAROLINE UGELSTAD ELNÆS
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
DUC MAI-THE
DUC MAI-THE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
IDA HEGAZI HØYER
IDA HEGAZI HØYER
INGRI LØKHOLM RAMBERG
INGRI LØKHOLM RAMBERG
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KARL YSTANES
KARL YSTANES
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KJETIL VIKENE
KJETIL VIKENE
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
MORTEN LANGELAND
MORTEN LANGELAND
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
ROBIN VAN DE WALLE
ROBIN VAN DE WALLE
RUNE SOLBERG
RUNE SOLBERG
RUTH LILLEGRAVEN
RUTH LILLEGRAVEN
SIGURD STEINKOPF
SIGURD STEINKOPF
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
THIERRY ALEXANDRE
THIERRY ALEXANDRE
TINASHE WILLIAMSON
TINASHE WILLIAMSON
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV
ØYVIND KVALNES
ØYVIND KVALNES

Katalog 2022

Program 2022

Littsymp 2021

Vi skal utforske kva som kan skje når den seksuelle lysten riv og slit i kroppen, og vi skal dykke ned i begjær etter ressursar, makt og sjølvrealisering. 

attrå: å ha sterk lyst til å eie eller oppnå, hige etter, trakte etter, ønske (sterkt), ha seksuelt begjær etter. 
- Det Norske Akademis ordbok 

Der erotikken til alle tider har vore ein del av litteraturen, frå Sapfo, via Chaucer og til Henry Miller, verkar det i dag å eksistere eit skarpare skilje mellom erotisk litteratur og såkalla kvalitetslitteratur. Kunne Anaïs Nins Venusdeltaet eller Jens Bjørneboes Uten en tråd ha blitt skrive i dag, og ville det i så fall blitt motteke som seriøs litteratur eller som husmorporno i 50 Shades of Grey-kategorien? Har utførlege sexskildringar blitt kleint og smaklaust? Har pornokulturen fått monopol på framstillingar av erotikk, slik at sex opplevest mekanisk og prestasjonsprega, og mindre relasjonelt? Kvifor visar forskinga at dagens unge, trass i alle nudes og sjølvframstilling på sosiale medier, har mindre sex enn tidlegare generasjonar?
 
Alt i verden handlar om sex, bortsett frå sex, som handlar om makt, skal Oscar Wilde ha sagt. Metoo slo inn som ei bølge i 2017, og reiv med seg fleire mektige samfunnsprofilar. Sidan har offentlegheita vore i ei betent og stridsprega revurdering av kva makt, overgrep og samtykke eigentleg er for noko. Kor går vegen vidare, mellom Weinstein, Giske og kritisk backlash? Korleis kan vi uttrykke begjær for andre, utan å risikere å tråkke over grenser? Korleis skildrar litteraturen dei ulne grenseområda som oppstår i det seksuelle møtet, og finnest det i litteraturen ei mogelegheit for å diskutere dei vanskelege spørsmåla på ein måte som ikkje reduserast til moralske forenklingar? 
 
Det er ikkje berre i seksualiteten attrå er eit relevant omgrep i dag. Ein kan argumentere for at heile vårt sjølvbilde i stadig større grad krinsar kring vår totale attraktivitet. Der liva våre historisk var meir styrt av plikt og kollektivt ansvar, har vi no meir tid og større fridom til å realisere oss sjølve på ulike frontar. I individualismens tidsalder kan det verke som vi alle er ei vare som skal kultiverast og dyrkast til sitt ypperste potensial. Helst skal vi tikke alle boksane: karriere, sosial status, utsjånad og materielle verdiar. Ikkje berre har dette menneskesynet stor påverknad på vår psykiske helse, det har også heilt fysiske konsekvensar for ein klode som er stadig meir overfylt av plast og søppel. Korleis innreflekterer den norske litteraturen desse aspekta, og kan litteraturen tilby ei motstemme mot forbruksmentalitet, varefetisjisme og tingliggjering av mennesket?


ODDA 6. - 10. oktober 2021

< Tilbake