LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ADELE LÆRUM DUUS
ADELE LÆRUM DUUS
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANDERZ EIDE
ANDERZ EIDE
ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
ASTA OLIVIA NORDENHOF
ASTA OLIVIA NORDENHOF
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
DAVY WATHNE
DAVY WATHNE
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
ODD NORDSTOGA
ODD NORDSTOGA
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN
HALLO ODDA!
ODDA I LITTERATUREN
SMELTEVERKET RUNDT PÅ 100 MINUTT

Katalog 2023

Katalog for program 2022

Litt kortare festival i år

 

Bakgrunnen for endringa er at Ullensvang kommune for nokre år sidan endra skuleruta, slik at vi måtte bytte veke for symposiet. I alle år hadde symposiet blitt arrangert i veke 41, når store deler av det øvrige Vestlandet hadde haustferie, men ikkje skulane i Odda og Ullensvang. Skuleprogrammet er ein så stor og viktig del av symposiet, at det ikkje var aktuelt å ha festival i haustferieveka. 
 

Vi har dei siste åra sett at onsdagen er ein litt "tynn dag" på festivalen, noko som ikkje er rart når folk ikkje har fri. Vi tester no ut dette, og lager til ein meir fortetta festival over fire dagar. 

Litteratursymposiet vert i år arrangert for 20. gong, og har tema Drama. Det er ein av landets mest særeigne litteraturfestivalar: eit fire dagar langt gilde med litterære samtalar, debattar, opplesingar, konsertar, vandringar og overraskingar. 

< Tilbake