LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

ALEXANDER LØKEN
ALEXANDER LØKEN
ERLEND O. NØDTVEDT
ERLEND O. NØDTVEDT
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
GRO DAHLE
GRO DAHLE
GUNNAR WÆRNESS
GUNNAR WÆRNESS
HELEN KALDHEIM
HELEN KALDHEIM
HELGE THORBJØRNSEN
HELGE THORBJØRNSEN
INGER BRÅTVEIT
INGER BRÅTVEIT
JON ØYSTEIN FLINK
JON ØYSTEIN FLINK
KASPAR COLLING NIELSEN
KASPAR COLLING NIELSEN
KRISTIN FRIDTUN
KRISTIN FRIDTUN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRI SANDBERG
SIGRI SANDBERG
SIMON STRANGER
SIMON STRANGER
SJUR HJELTNES
SJUR HJELTNES
SVEIN TINDBERG
SVEIN TINDBERG
THURE ERIK LUND
THURE ERIK LUND

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Årets tema

Magisk rommer det overnaturlege, det uforståelege – og det fortryllande. Hendingar som er så underlege eller fantastiske at vi ikkje klarer plassera dei på anna vis enn i kategorien magisk. Erfaringar og opplevingar som utvidar denne verda i ei litt meir utruleg retning enn det ein trudde var mogleg. Magisk tek opp i seg det vi meiner å sjå som ein trend i samtidslitteraturen: ei dreiing frå røyndomslitteratur til lett surrealisme, religiøsitet og overnaturlege fenomen. 

Er det éin stad det magiske trivst, er det i litteraturen. I bøkene kan alt skje. Eit minutt kan utvidast til å vare i timesvis, orda kan skape magiske augneblink - og ei forteljing frå ein grå kvardag kan plutseleg opna seg opp til andre dimensjonar og lag. Samstundes er Magisk blitt eit “blødme-ord”, for å namngje opplevingar og saker som oppleves som veldig bra. 

Rundt desse spora programmerer vi no årets Litteratursymposium.  Info om deltakarar og program vert lansert utover våren. 

4. - 8. oktober 2023

 
< Tilbake