LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2024

3. - 6. oktober

ASBJØRN SLETTEMARK
ASBJØRN SLETTEMARK
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
CHARLOTTE MYRBRÅTEN
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GUNNHILD ØYEHAUG
LADY ALBATROSS
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS KORFF LOFTHUS
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIA TRYTI VENNERØD
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MERETE JONVIK
MERETE JONVIK
SUMAYA JIRDE ALI
SUMAYA JIRDE ALI
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
VIGDIS HJORTH
VIGDIS HJORTH
WENCKE MÜHLEISEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 2023

Katalog for program 2022

Årets tema

Magisk rommer det overnaturlege, det uforståelege – og det fortryllande. Hendingar som er så underlege eller fantastiske at vi ikkje klarer plassera dei på anna vis enn i kategorien magisk. Erfaringar og opplevingar som utvidar denne verda i ei litt meir utruleg retning enn det ein trudde var mogleg. Magisk tek opp i seg det vi meiner å sjå som ein trend i samtidslitteraturen: ei dreiing frå røyndomslitteratur til lett surrealisme, religiøsitet og overnaturlege fenomen. 

Er det éin stad det magiske trivst, er det i litteraturen. I bøkene kan alt skje. Eit minutt kan utvidast til å vare i timesvis, orda kan skape magiske augneblink - og ei forteljing frå ein grå kvardag kan plutseleg opna seg opp til andre dimensjonar og lag. Samstundes er Magisk blitt eit “blødme-ord”, for å namngje opplevingar og saker som oppleves som veldig bra. 

Rundt desse spora programmerer vi no årets Litteratursymposium.  Info om deltakarar og program vert lansert utover våren. 

4. - 8. oktober 2023

 
< Tilbake