LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Vi gir ut bok!

Samfunnet har blødd som følgje av korona-nedstenginga. Kunstnarar og forfattarar, som lever vel så mykje av eventmarknaden i tillegg til sjølve boksalet, vert ekstra hardt råka i desse dagar.

Formidlingsarenaene utgjer ein viktig del av næringskjeda for forfattarane. Som litteraturfestival forvaltar vi offentlege midlar som held kverna i gang for dei sjølvstendig næringsdrivande. På årets festival kjem vi til å ha mange færre arrangement enn vi pleier, og kan dermed ikkje tilby like mange kunstnarar oppdrag. Som eit alternativ til å booke forfattarar til festivalen, har vi bestilt tekstar til ein antologi som skal gis ut i oktober. 

Vi har invitert 15 forfattarar til å nyskrive tekstar til årets symposium, basert på tema for symposiet 2005 - 2019: 

KAPITAL: Dag Solstad
HJELP: Vigdis Hjorth 
FRÅ INDUSTRIKULTUR TIL KULTURINDUSTRI: Amalie Kasin Lerstang 
HEIM: Marit Eikemo 
LØGN: Pedro Carmona-Alvarez
KOMPIS: Frode Grytten 
SMUSS: Wencke Mühleisen 
DØDEN: Gunnar Wærness 
KJÆRLIGHET: Ingvild H. Rishøi 
POLITISK LITTERATUR: Kjartan Fløgstad 
MUSIKK/LITTERATUR: Nils-Øivind Haagensen
BRÅK: Lars Ove Seljestad 
LITTERÆRE BILDER: Paal M. Elstad 
UNORSK: Inger Bråtveit 
FENGSLA: Leander Djønne 


Antologien blir lansert under Litteratursymposiet i Odda 2020: laurdag 10. oktober.  

< Tilbake