LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BENDIK BAKSAAS
BENDIK BAKSAAS
BJØRN HATTERUD
BJØRN HATTERUD
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FIN SERCK-HANSEN
FIN SERCK-HANSEN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
JOHN ERIK RILEY
JOHN ERIK RILEY
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI MJØR
KJERSTI MJØR
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MAREN SKOLEM
MAREN SKOLEM
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MÍMIR KRISTJÁNSSON
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
ODIN STAVELAND
ODIN STAVELAND
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
SIVERT NESBØ
SIVERT NESBØ
SVEN BISGAARD SUNDET
SVEN BISGAARD SUNDET
TORA SANDEN DØSKELAND
TORA SANDEN DØSKELAND
TORMOD HAUGLAND
TORMOD HAUGLAND
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV

Katalog 2021

Program2021

Unorsk

Det er eit aktuelt og ope tema, som rommar både geografiske og språklige, men også kvalitative, verdimessige og moralske diskusjonar. At noko er unorsk er nokre gonger bra, andre gonger ikkje. Det rører ved ei rekke tema frå litteraturen og samfunnsdebatten, ikkje minst om si eiga motsetnad: Kva er det norske?

Litteratursymposiets eigen designar, Augon Johnsen, signerer som vanlig årets symbol. Med utgangspunkt i uttrykkets globale tyding har han samtidig gitt det eit visuelt retropreg, som underbyggjer temaets opne og mangetydige profil.  

Litteratursymposiet i Odda blir arrangert 9. -13. oktober 20123. Gjennom debattar, opplesingar, seminar, samtalar, byvandringar og konsertar fyller vi gatene og romma i Odda med litteratur i 2013, som vi har gjort sidan byrjinga for over 10 år sidan.

Litteratursymposiet er ein svært populær litteraturfestival som veks for kvart år. Det som begynte som eit lokalt arrangement med lokale forfattarar, er no blitt ein av Noregs mest særprega litteraturfestivalar. Dei tre siste årea har vi hatt fleire besøkande enn det er innbyggjarar i heile Odda kommune.

Følg med på våre nettsider og symposiegruppa på Facebook for meir informasjon og programslepp!
< Tilbake