LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2021

6. - 10. oktober

H. L. PHOENIX
ANDERZ EIDE
ANNE OTERHOLM
ARNFINN KOLERUD
BASTARD SONS OF ODDA
CHRIS TVEDT
DAVY WATHNE
DJ SIGAZ
DJ STERK
EINAR GELIUS
EIVIND RIISE HAUGE
ELISE WINTERTHUN
FANNY DUCKERT
FINN TOKVAM
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
GUNNAR STAALESEN
GUNNHILD ØYEHAUG
GURO KVALNES
HENNING H. BERGSVÅG
HERDIS MOLDØEN
HÅKON OPDAL
JENS KIHL
KIM CHRISTER HYLLAND
KJERSTI MJØR
KRISTIN FRIDTUN
LADY ALBATROSS
LARS KORFF LOFTHUS
LARS OVE SELJESTAD
LARS VIK
LENA LINDGREN
MAGNHILD BRUHEIM
MARIA KJOS FONN
MARIT EIKEMO
MORTEN LANGELAND
NILS-ØIVIND HAAGENSEN
ODDA UNGDOMSSKULE
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PER BUVIK
PER KNUTSEN
RUNE CHRISTIANSEN
RUTH LILLEGRAVEN
SISSEL GRAN
SKRIVEKUNSTAKADEMIET
STIAN CARSTENSEN
TEKSTALLIANSE
THEA SELLIAAS THORSEN
TOR ARVE RØSSLAND
TORGRIM EGGEN
TRUDE MARSTEIN
TUVA ØRBECK SØRHEIM
ZEBRA DUO
ØYVIND KVALNES

Katalog 2021

Program2021

Katalog 2021

Program2021

Unorsk

Det er eit aktuelt og ope tema, som rommar både geografiske og språklige, men også kvalitative, verdimessige og moralske diskusjonar. At noko er unorsk er nokre gonger bra, andre gonger ikkje. Det rører ved ei rekke tema frå litteraturen og samfunnsdebatten, ikkje minst om si eiga motsetnad: Kva er det norske?

Litteratursymposiets eigen designar, Augon Johnsen, signerer som vanlig årets symbol. Med utgangspunkt i uttrykkets globale tyding har han samtidig gitt det eit visuelt retropreg, som underbyggjer temaets opne og mangetydige profil.  

Litteratursymposiet i Odda blir arrangert 9. -13. oktober 20123. Gjennom debattar, opplesingar, seminar, samtalar, byvandringar og konsertar fyller vi gatene og romma i Odda med litteratur i 2013, som vi har gjort sidan byrjinga for over 10 år sidan.

Litteratursymposiet er ein svært populær litteraturfestival som veks for kvart år. Det som begynte som eit lokalt arrangement med lokale forfattarar, er no blitt ein av Noregs mest særprega litteraturfestivalar. Dei tre siste årea har vi hatt fleire besøkande enn det er innbyggjarar i heile Odda kommune.

Følg med på våre nettsider og symposiegruppa på Facebook for meir informasjon og programslepp!
< Tilbake