LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Unorsk

Det er eit aktuelt og ope tema, som rommar både geografiske og språklige, men også kvalitative, verdimessige og moralske diskusjonar. At noko er unorsk er nokre gonger bra, andre gonger ikkje. Det rører ved ei rekke tema frå litteraturen og samfunnsdebatten, ikkje minst om si eiga motsetnad: Kva er det norske?

Litteratursymposiets eigen designar, Augon Johnsen, signerer som vanlig årets symbol. Med utgangspunkt i uttrykkets globale tyding har han samtidig gitt det eit visuelt retropreg, som underbyggjer temaets opne og mangetydige profil.  

Litteratursymposiet i Odda blir arrangert 9. -13. oktober 20123. Gjennom debattar, opplesingar, seminar, samtalar, byvandringar og konsertar fyller vi gatene og romma i Odda med litteratur i 2013, som vi har gjort sidan byrjinga for over 10 år sidan.

Litteratursymposiet er ein svært populær litteraturfestival som veks for kvart år. Det som begynte som eit lokalt arrangement med lokale forfattarar, er no blitt ein av Noregs mest særprega litteraturfestivalar. Dei tre siste årea har vi hatt fleire besøkande enn det er innbyggjarar i heile Odda kommune.

Følg med på våre nettsider og symposiegruppa på Facebook for meir informasjon og programslepp!
< Tilbake