LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Tingenes tilstand

Flukt og flom er ein del av bakteppet for årets symposium. Vi gjer deg ein smakebit på Iris onsdags kveld.

Kveldens musikalsk tonefølgje står Music for a while for. Jazz-ensemblet har henta namnet sitt frå ein av musikkhistorias mest kjente songar. I teksten heiter det at «musikk kan, for et øyeblikk, fordrive alle dine bekymringer».
 
Music for a while består av våre ypperste musikere, leia av kabaretdronning og kunstnarisk leiar for Hardanger Musikkfest: Tora Augestad.
 
 
< Tilbake