LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

SYMPOSIEUTSTILLINGA - Det blinde øye

Korleis ser konsekvensane av klimaendringar ut? Kven er det som merkar følgene av utbyttinga av planeten vi bur på? I utstillinga “Det blinde øye” går fotograf Rune Eraker tett på menneska.
 
Eraker sin metode er å gjere klimautfordringar meir konkrete og håndgripelege for dei av oss som enno ikkje er så hardt ramma av endringane.
 
Gjennom fotohistorier ledsaga av tekst, introduserer han oss for menneske som alt har erfart konsekvensane av endringane på kroppen. Fotografia vitnar om korleis vår moderne livsførsel fører til at menneske andre stader på kloden kjemper mot ekstrem tørke, auka nedbør, fleire stormar, tinande permafrost og hav som truar med å overfløyme land og byar. 
 
I katalogen som følger utstillinga skriv Eraker:
«I en tid der vår tids største utfordring er klima, er det i vårt land olje, statsbudsjett, evalueringer og mer for hver krone som gjelder. Det er boligpriser som ikke må falle. Aviser som skal selges. Politikere som stadig skal måles i terningkast og popularitet. Som dessuten skal gjenvelges. Om fire år. Syklusen er fire år. Denne utstillingen; denne boken, handler om dette. Om det hundreårsperspektivet vi mistet og om de som først får betale prisen. Prisen for at syklusen nå er så kort at den ikke lenger tar høyde for kommende generasjoner. Den tar ikke en gang høyde for de som lever nå.»
 
«Det blinde øye» er årets symposieutstilling.  Første del opna under ODDArT i august og heng i Sentalbadet litteraturhus. Til symposiet vert utstillinga utvida med fleire foto og fleire arenaer.  
 
< Tilbake