LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV

Katalog 2021

Program2021

Stillstandsrapportar

Kortfatta dialogar, skildringar av mange og tilsynelatande meiningslause detaljar, ein prosa som nesten ber lesaren la vere å leite etter undertekst, ja ein sort bøygensk gå-utanom-prosa – slik kan Helle Helles skrivemåte karakteriserast. Med smart humor skildrar ho menneske som vegrar seg mot å ta val, som vegrar seg mot å anten forlate eller knytte seg til andre, som vegrar seg mot å leve. Eller som eg-forteljaren i Ned til hundene (2009) formulerer det: «Jeg er førtito år og fremdeles ute av stand til å lære av erfaringer.» Treng Helle Helles hovudpersonar hjelp?

TORSDAG 

< Tilbake