LITTERATUR SYMPOSIET I ODDA 2022

5. - 9. oktober

H. L. PHOENIX
H. L. PHOENIX
ANDERS TOTLAND
ANDERS TOTLAND
ANNLAUG BØRSHEIM
ANNLAUG BØRSHEIM
BRYNJULF JUNG TJØNN
BRYNJULF JUNG TJØNN
CECILIE LØVEID
CECILIE LØVEID
ELISE WINTERTHUN
ELISE WINTERTHUN
FLU HARTBERG
FLU HARTBERG
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HAGEN
FREDRIK HØYER
FREDRIK HØYER
HÅKON OPDAL
HÅKON OPDAL
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KNUT NÆRUM
KNUT NÆRUM
LARS OVE SELJESTAD
LARS OVE SELJESTAD
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LARS SAABYE CHRISTENSEN
LEANDER DJØNNE
LEANDER DJØNNE
LINDA EIDE
LINDA EIDE
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIA NAVARRO SKARANGER
MARIT EIKEMO
MARIT EIKEMO
MOLLY ØXNEVAD
MOLLY ØXNEVAD
OLAUG NILSSEN
OLAUG NILSSEN
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
PRIYA BAINS
PRIYA BAINS
RANDI FUGLEHAUG
RANDI FUGLEHAUG
TOVE NILSEN
TOVE NILSEN
VILDE TUV
VILDE TUV

Katalog 2021

Program2021

Smittevern på Litteratursymposiet

KORLEIS GJER VI DET 
 • Det viktige er å unngå køer og opphopning av folk.
 • Dei aller fleste arrangementa i Odda skjer i Kinosalen og i Lindehuset. Vi fordeler publikum i ulike soner på arenaene, med eigne inn- og utganger. Sjekk din billett.
 • Nokre dagar før arrangementstart sender vi ut epost til alle med billett med info om korleis dei skal oppføre seg på festival. 
 • Salene blir reingjorde mellom kvart arrangement.
 • Alle som er på jobb og på scena skal vere friske.
 • På veg inn blir alle spraya med Antibac. Det står stasjoner rundt om på arenaene med handsprit. Bruk det hyppig. 
KVA MÅ DU SOM PUBLIKUM GJERE
 • Er du sjuk - hold deg heime! 
 • Hald 1 meters avstand til andre: i døra, i gatene og på kafé.
 • Vask henda ofte eller bruk handsprit. 
 • Publikum kjøpe billettar på forhånd. Vi oppmodar om å kjøpe billett på nett: littsymp.Ticketco.event.
  Du kan óg kjøpe billettar på Odda bibliotek.
 • Du må opplyse namn og nummer på dei som skal bruke billettane.

OM BILLETTAR 
I kinosalen er det plassbillettar. Vi bruker kvar 3. sete.  Sjølv om ein bur saman, skal ein halde seg til anvist plass.  Det skal vere minst 1 meter mellom publikum i alle retningar. 

I Lindehuset er det ikkje plassbilletter, men det mogleg å kjøpe dobbelbillett, dvs. to seter tett i tett. Merk deg at det kun er dei som bur saman på fast basis som kan kjøpe dobbelbillett, ikkje "Koronavenner".  


 
< Tilbake