LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

Publikumstal på Litteratursymposiet i Odda 2014

Litteratursymposiet i Odda 2014 er historie. Det var magiske dagar i vår vesle by.

6450 besøkande fann vegen til Litteratursymposiets arrangement i 2014. Mest imponerande var kanskje dei store mengdene som trassa regnet og gjekk vandringane Bikubegang og Smelteverket rundt på 100 minutt.

Over fem dagar i oktober vart det arrangert 57 opne arrangement, i tillegg kjem forfattarbesøka og forestillingane for born og unge i skule og barnehagar i Odda og Ullensvang. 

Besøkstala er noko lågare enn tidlegare år, i fjor landa besøkstala på 6700 besøkande, men vi er likevel svært nøgd med opptellinga og dagane. Antall arrangement er noko redusert frå tidegare år.

Det gledelege er å sjå at publikum finn vegen både til mindre arrangement og scener og til dei store arrangementa, som t.d. bestillingsverket FINN-ERIX VEGGEN, som leverte ei forrykande forestilling for 450 tilskodarar i eit fullsett Lindehus laurdags kvelden.
< Tilbake