LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

OVNIII SATELLITT

Kim Christer Hylland (perkusjon og elektronikk) og Vegard Lien Bjerkan (tangenter) improviserer, Fredrik Hagen les poesi. 
Lokala er lyssett av Raymond Hellem og Kristoffer Hylland står for surroundlyd. 

 
< Tilbake