LITTERATURSYMPOSIET I ODDA 2023

4. - 8. oktober

Katalog 2022

Katalog for program 2022

ORD VI DELER

I haust er Nrk på bokekspedisjon. I Odda stopper dei opp og møter Frode Grytten i bakgarden til Murboligen.
  
Bokekspedisjonen «Ord vi deler» startar i Kongsvinger og stopper på i alt 12 stader, der dei møter ein lokal forfattar som har skrive om staden, anten i ein roman, ein song, eit dikt, barnebok eller krimbok. Gjennom forfattaren sine litterære ståstader, skal dei skildre menneska som bur der og deira historie på godt og vondt.

Vi kjem alle frå ein stad.  Dei forfattarane som er med i Bokekspedisjonen tek utgangspunkt i det lokale for å seie noko om det universelle, anten handlinga er lagt til Odda eller Kongsvinger. Vi kjenner oss att i kjærleik, tapte draumar, hat, sjalusi og lykke. Slike historier finst overalt.

Arrangementet er gratis.  


TORSDAG 10. OKTOBER KLOKKA 13.00 
< Tilbake